ЦЕ ознака

ПРЕГЛЕД

предузећа са подручја Браничевског округа која имају или се налазе у поступку увођења "ЦЕ" ознаке


I - Добијена ЦЕ ознака

1. "ПП ЕВРОМЕТАЛ" Петровац
2. "ФАБРИКА МАШИНА МОРАВА" Пожаревац
3. U.S.STEEL SERBIA Д.О.О Смедерево
4. "ГМС" Д.О.О Смедерево
5. "MИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ" ДОО Смедерево
6. "ЕМ ДИП" ДОО, Смедерево

 


II - У поступку увођења "ЦЕ" ознаке

1. ПП "АТЛАНТИК ДВА" Баре

Go to top