HACCP

ПРЕГЛЕД
предузећа са подручја Браничевског и Подунавског округа
која имају сертификат ХАЦЦП
или се налазе у поступку увођења ХАЦЦП система

Добијен сертификат ХАЦЦП

1.â€жМЕССЕР ТЕХНОГАС"" АД Смедерево
2. â€жИСХРАНА"" АД Смедерево
3. â€жФРУВИТА"" ДОО Луњевац
4. â€жПРЕМИЛ"" ДОО Враново
5. СЗПР â€жСТАРИ ГРАД"" Смедерево
6. â€жСТО ПОСТО"" ДОО Велика Плана
7. â€жМЛЕКАРА ПЛАНА"" АД Велика Плана
8. â€жПАНЕФИНО"" Пожаревац
9. â€жЖИТОСТИГ"" Пожаревац
10. â€жБАМБИ"" Пожаревац
11. â€жИДЕА АГРОС"" Пожаревац
12. â€жКОСМОПРОДУКТ"" Велико Градиште
13. â€жЕУРО МЛИН"" Петровац
14. КЛАНИЦА Александровац
15. â€жВОЋАР ЕСКАРГОТ"" ДОО -Смедерево
16. АЛФА ФУД - Браничево
17. â€жЕСКОМ"" Велико Градиште
18. КЛАНИЦА â€жНЕЛЕ КОМЕРЦ"" Шувајић
19. ДОО â€жМАРИЈА"" Радошевац
20. МЛЕКАРА Петровац
21. ЈУГО Пожаревац
23. ПАСТРМСКИ РИБЊАК â€жМЛАВА"" Жагубица
24. â€жМЛАВА - МЛЕК"" Крвије
25. â€жГЕНЕРАЛ - КОМЕРЦ"" Пожаревац
26. КЛАНИЦА Ореовица
27. â€жМИКРОС УНИОН"" Селевац
28. â€жАГРАР КОМЕРЦ"" ДОО Скобаљ
29. â€жПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ"" ДОО Крњево
30. â€жПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК"" АД Смед. Паланка
31. â€жЦМАНА"" ДОО Крњево- Велика Плана
32. ,,МИКРОС УНИОН"" ДОО Селевац
33. СЗТР,,СТАРИ ГРАД"" Смедерево
34. ,,МИМ-МИМ"" ДОО Михајловац
35. ,,БОНИТА"" ДОО Смедеревска Паланка
36. У.С.СТЕЕЛ СЕРБИА ДОО (производња белих лимова Шабац) Смедерево
37. ,,БАЛКАН ЕКСПРЕС""ДОО Марковац
38. ,,РАДЕРА"" ДОО Смедеревска Паланка
39. СЗПР,,МЛИН МАТИЋ"" Радинац
40. ,, МАТЕЈИЋ 92"" ДОО Михајловац
41. ,, ФОРТУНА"" ДОО Михајловац
42. ,,МЕД-ХОНЕY"" ДОО Вучак
43. ,,ДИС"" ДОО, Крњево
44. СЗТР,,МЛЕКАРА"", Марковац
45. ,,КОНИ"" ДОО Смедеревска Паланка
46.СЗТ ,,ПОПОВИЋ"" , Велика Плана
47. СТР ,,ДОЦА"", Смедеревска Паланка
48. СЗПР ,,МИМОЗА"", Смедерево
49. СТР ,,МЕСО-ПРОМЕТ"" , Смедеревска Паланка
50. СЗТУР ,,ЖАР МАНЦЕ"", Велика Плана
51.СЗР ,,ВЕСНА"", Азања
52,, БАЛКАН ЕХПРЕС"" ДОО Марковац
53. СЗПР,,ПЕЛИВАН"", Смедеревска Паланка
54. ,,АГРО КОМЕРЦ"" ДОО Скобаљ

У поступку увођења ХАЦЦП

1. â€жУНИОН МЗ"" Пожаревац
2. â€жДУНАВКА"" Велико Градиште
3. â€жМИЛИ МЛИН"" Велико Градиште
4. â€жМАРКМИЛ"" Велико Градиште
5. â€жБРАЋА РАДЕНКОВИЋ"" Петровац
6. КЛАНИЦА Петровац
7. МЛЕКАРА Забрђе
8. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА Голубац
9. СТР â€жМАРИЈА"" Голубац
10. ПАСТРМСКИ РИБЊАК Жагубица
11. â€жЕЦОЛАНД"" ДОО Луњевац
12. â€жЈАС ХОЛДИНГ"" ДОО Колари
13. СЗР â€жБИСЕР"" Марковац- Велика Плана
14. СЗР â€жНОЋ И ДАН"" Кучево
15. МЛИН Жабари
16. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА Клење
17. ПЕКАРА â€жПОМОРАВЉЕ"" Живица
18. ПЕКАРА â€жБУЛЕВАР"" Пожаревац
19. ПЕКАРА â€жСРБИЈА"" Шапине
20. СЗР â€жЗОРА"" Пожаревац
21. СР â€жУСИЈЕ"" Усије
22. УТП â€жГОЛУБАЧКИ ГРАД"" Голубац
23. УП â€жВУЧКО"" Пожаревац
24. ПП â€жЖИВИЋИ"" Велико Градиште
25. СТР â€жКОЛОП"" Костолац
26. ПП â€жРЕАЛ"" Стамница
27. ,,ПРОКУПАЦ"" АД погон Смедеревска Паланка
28. СЗР ,,АГРОДИВ"" Раља
29. СЗР ,,МЕСАРА ЛОЛА"", Смедерево
30. СПР ,,ФИОРИНИ"" Михајловац

Go to top