ИСО 9001

ПРЕГЛЕД
предузећа са подручја Браничевског и Подунавског округа
која имају сертификате према стандарду ИСО 9001
или се налазе у поступку увођења Система менаџмента квалитетомДобијен Сертификат према стандарду ИСО 9001

1. â€жМИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"" АД, Смедерево
2. â€жИНТЕР-МЕХАНИКА"" ДОО, Смедерево
3. â€жУНИТЕX"" ДОО, Смедерево
4. â€жМЕССЕР ТЕХНОГАС"" АД, Смедерево
5. â€жУЧА"" ДОО, Враново
6. У.С.СТЕЕЛ СЕРБИА ДОО, Смедерево
7. â€жИСХРАНА"" АД, Смедерево
8. â€жВАРСТРОЈ-С"" ДОО, Смедерево
9. â€жИНТРАПРОФИЛ"" ДОО, Смедерево
10. â€жГРАППС"" ДОО, Смедерево
11. â€жТОМИ ТРАДЕ"" ДОО, Смедерево
12. â€жМУЛТИСЕРВ"" ДОО, Смедерево
13. â€жФРУВИТА""ДОО Луњевац
14. â€жДУМАКО"" АД, Смедерево
15. â€жРИО"" ДОО, Смедерево
16. â€жСТАНС ПАИНТИНГ"" ДОО, Смедерево
17. â€жВИГ"" ДОО, Смедерево
18. â€жВАЛМАН"" ДОО, Смедерево
19. â€жПРЕМИЛ"" ДОО, Враново
20. СЗТР â€ж ДИСК ЛАМЕЛА"", Смедерево
21.. СЗПР â€жСТАРИ ГРАД"", Смедерево
22. â€жСУПЕРИОР"" ДОО, Велика Плана
23. â€жСТО ПОСТО"" ДОО, Велика Плана
24. â€жХЕМИКС"" ДОО, Велика Плана
25. â€жГОША МОНТАЖА"" АД, Велика Плана
26. â€жТЕХНО ЛИВ КОМ"" ДОО, Велико Орашије- центар Младеновац
27. â€жМЛЕКАРА ПЛАНА"" АД, Велика Плана
28. â€жЕЛМА"" ОРТАЧКА РАДЊА, Велика Плана
29. ИГМ â€жОПЕКА"" АД, Смедеревска Паланка
30. â€жНИКАЛ"" ДОО, Смедеревска Паланка
31. â€жГОША МОНТАЖА"" АД, Смедеревска Паланка
32. â€жИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО"" ДОО, Смедеревска Паланка
33. â€жГОША"" ФОМ АД, Смедеревска Паланка
34. â€жОПТИМУМ"" ДОО, Смедеревска Паланка
35. â€жФИМАКС"" ДОО, Смедеревска Паланка
36. â€жДУКИНГ"" ДОО, Смедеревска Паланка
37. â€жТРАНШПЕД"" АД, Смедеревска Паланка
38. ЗАВОД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, Пожаревац
39. â€жПАНЕФИНО"", Пожаревац
40. ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ, Пожаревац
41. â€жБАМБИ"", Пожаревац
42. МЛЕКАРА, Пожаревац
43. â€жФИЛИП"", Пожаревац
44. â€жРАС ПРОДУКТ"", Пожаревац
45. â€жКОСМОПРОДУКТ"", Велико Градиште
46. â€жЕУРО МЛИН"", Петровац
47. ХЛАДЊАЧА, Браничево
48. КЛАНИЦА, Александровац
49. â€жХЕМИКС"", ДОО Велика Плана
50. ПД ТЕ И КОПОВИ , Костолац
51. â€жЕЛЕКТРОМОРАВА"", Пожаревац
52. â€жТРГОПРЕВОЗ"", Пожаревац
53. â€жЕВРОМЕТАЛ"", Петровац
54. â€жЧЕЛИК"", Велико Градиште
55. â€жЛУНА"", Пожаревац
56. â€жПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ"", Пожаревац
57. РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА Пожаревац
58. РИО - Рекултивација и озелењавање земљишта, Костолац
59. â€жСТЕКОС-ИНТЕКО"" ДОО, Смедерево
60. â€жЦМАНА"" ДОО Крњево, Велика Плана
61. â€жЗМАЈ"" АД, Смедерево
62. СТРУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА СЛУЖБА Пожаревац
63. â€жМАРИЈА"" ДОО Радошевац
64. â€жЈАСЕНОВАЦ"" Крепољин
65. ,,ЕМ ДИП"" ДОО Смедерево
66. СЗТР,,МЛЕКАРА МАРКОВАЦ"" Марковац
67. ,,ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ"" ДОО Крњево
68. ,,БОНИТА"" ДОО Смедеревска Паланка
69. ,,НИКАЛ"" ДОО Смедеревска Паланка
70. ,,РАДЕРА"" ДОО Смедеревска Паланка
71. ,,ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК"" АД Смедеревска Паланка
72. ,,ГОША ШИНСКА ВОЗИЛА"" ДОО Смедеревска Паланка
73. ,,МЛИН 92"" ДОО, Михајловац
74. ,,ФОРТУНА"" ДОО Михајловац
75. ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ Смедерево
76. ,,ДУ ИНТЕГРАЛ"" ДОО Смедерево
77. ,,ГМС"" ДОО Смедерево
78. â€жМИТРАШИНОВИЋ"" ДОО, Смедерево
79. â€жМИНЕЛ-ЕНИМ"" ДОО, Смедерево
80. ,,ДИС"" ДОО, Крњево
81. ,,МЕТАЛКОП"" ДОО, Марковац
82 ,,ЕЛЕКТРОМОРАВА""- Смедерево (покрива и Смедеревску Паланку и Велику Плану)
83. ,,ЕУРО М-ИЗГРАДЊА"" ДОО, Смедерево
84. ,,ЈЕЛ-МИ ИМПРЕГНАЦИЈА"" ДОО, Велика Плана
85. ,,ЈАСТРЕБАЦ ДИМЊАЦИ"" ДОО, Смедерево
86. СЗР ,,МАЛИ ПОДРУМ"" Крњево
87. ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И КОНТРОЛУ- Смедеревска Паланка
88. СЗР ,,ВЕСНА""- Азања
89. ,,ГЛОБЕX ГРОУП"" ДОО Смедерево
90. ВОДОПРИВРЕДА АД Смедеревска Паланка
91. СМЗ ,,ИНЖЕЊЕРИНГ"", Смедерево

У поступку увођења Система менаџмента квалитетом

1. â€жСТИГ"", Пожаревац
2. â€жПЕК ПЕТРОЛ"", Кучево
3. ПАСТРМСКИ РИБЊАК, Жагубица
4. â€жДУНАВКА"", Велико Градиште
5. â€жНИК"" ДОО, Смед. Паланка
6. â€жГОША ФДВ"" ДОО, Смед. Паланка
7. â€жЕЛДОН-ГРУПА"" ДОО, Смед. Паланка
8. â€жЕЛКОП"" ДОО, Смед. Паланка
9. â€жВИР"" ДОО, Велика Плана
10. â€жВЕЛИКА ПЛАНА"" ДОО, Велика Плана
11. â€жЛЕКА"" ДОО, Смедерево
12. â€жМЕТАЛИНГ ПУТ"" ДОО, Смедерево
13. â€жЈАС ХОЛДИНГ"" ДОО, Колари
14. â€жСТИЛЛ-ИНГ"" ДОО, Смедерево
15. â€жМЕТАЛИК"" ДОО, Осипаоница
16. ПД â€жАУТОТРАНСПОРТ"", Костолац
17.. â€жСАНДРА КОРПИКО"", Пожаревац
18. â€жМИЛИ МЛИН"", Велико Градиште
19. ПРИМ Костолац
20. ,,ПРОКУПАЦ БЕОГРАД"" АД погон Смедеревска Паланка
21. СЗТР ,,МЈН"" Смедерево
22. МЕСАРА ,,ЛОЛА"" , Смедерево

Go to top