Ви сте овде: HomeКарактеристике регионаСпољна трговина

Спољна трговина јануар - децембар 2016.

Привреда региона је у периоду од јануара до децембра 2016. године остварила укупан извоз

у износу од 352.916.493 УСД а увоз у износу од 258.011.804 УСД, тако да је остварен суфицит у спољнотрговинској размени у износу од 94.904.689 УСД.

Picture11

 

Извоз региона усмерен је највећим делом у земље ЕУ (202.938.597 УСД), затим у Републике бивше СФРЈ (94.872.589 УСД), у земље у транзицији Централне и Источне Европе (33.989.465 УСД), остале развијене земље - Турска (10.263.494 УСД) и остале земље (10.852.348 УСД).

Picture22

У току 2016. године највећи извоз је остварен у Италију (54.137.844 УСД), тржиште Републике Македоније (38.963.773 УСД), тржиште Пољске  (30.012.169УСД), тржиште Босне и Херцеговине (20.962.097 УСД), РФ (27.391.976 УСД),тржиште Немачке (23.441.326 УСД), УНМИК Косово (15.123.947 УСД), Аустрија (17.391.760), Турска (10.263.494) и остале земље ( 115.228.107 УСД).

Picture33

У укупном увозу региона током 2016. године на земље ЕУ се односило (131.622.764 УСД), на земље у тразицији Централне и источне Европе (64.385.722 УСД), Републике бивше СФРЈ (33.034.746 УСД), земље у транзицији Источне и Југоисточне Азије (11.589.993 УСД) и остале земље (17.378.579 УСД).

Picture44

У 2016. години највећи увоз посматрано по земљама из којих смо увозили је остварен из Украјине, (55.136.840УСД), Босна и Херцеговина (23.017.949 УСД), Кина (11.589.993 УСД), Руска Федерација (8.520.499 УСД) , Немачка (25.904.913 УСД), Пољска (16.340.035 УСД), Италија (14.563.341 УСД) и остале земље (102.938.234 УСД).

Picture55

Go to top