Ви сте овде: HomeКарактеристике регионаПривредна структура

ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА

Привреду региона чини 2.333 активна предузећа, од чега се на мала предузећа односи 2.249, на средња 70 и на велика 14.

Структура привреде по величини предузећа

велика средња мала

Посматрано по врсти делатности највећи број предузећа се односи на трговину (1.186 или 50,8%), а затим на прерађивачку индустрију (528 или 22,6%), пољопривреду и шумарство (172 или 7,3%), грађевинарство (173 или 7,4%), саобраћај, складиштење и везе (175 или 7,5%) и на остало ( 99 или 4,4%).

Структура предузећа по врсти делатности

трговина прерађ. индустрија пољ. и шумарство

грађевинарство саоб. складиш. и везе остало

Привреда региона запошљава укупно 34.979 радника.
На подручју Браничевског и Подунавског округа има укупно 10.500 самосталних радњи.

Go to top