Ви сте овде: HomeКарактеристике региона

КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНА

Подручје које покрива Регионална привредна комора Пожаревац (Браничевски и Подунавски округ) обухвата територију:
- 9 општина: Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Смедеревска Паланка и Градска општина Костолац
- и 2 града: Пожаревац и Смедерево

 podunavski branicevski 0808

Укупна површина подручја износи 5.113 km2 што чини 5,7% укупне површине Републике Србије.

 RPKTeritorija

 

 

На овом подручју живи око 410.793 становника ( у 247 насеља), што представља 5,4% укупног становништва Републике Србије.

Stanovnistvo

 

Географски положај овог подручја, његова отвореност и добра саобраћајна повезаност друмским, железничким и речним путевима са другим крајевима Србије, као и непосредно наслањање на београдско подручје пружају значајне предности за њеогов развој.

 

Равничарско земљиште до 500 метара надморске висине захвата највећи део (68%) територије овог подручја. То је углавном пољопривредно земљиште доброг квалитета. Брдско-планинско подручје захвата источне деловце региона, односно територије општина: Голубац, Кучево и Жагубица.

 

Под шумским покривачем је око 117.756 ха. По обиљу воде, овај се регион сматра најбогатијим у Србији. Ово обиље чине велики површински токови река Велике Мораве, Дунава, Млаве и Пека.

Go to top