Ви сте овде: HomeАктуелности2013 Новембар01.11.2013. - Презентација америчко - холандске фирме "MAGNATECH" у Институту Гоша

01.11.2013. - Презентација америчко - холандске фирме "MAGNATECH" у Институту Гоша

Институт Гоша је истраживачко-развојни институт у области техничко-технолошких наука , за обављање научно истраживачке делатности од општег интереса по Одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


Институт послује на три адресе и то: у Београду (научно-истраживачки и образовни потенцијал), у Смедеревској Паланци (акредитоване лабораторије и центар за обуку) и у Кладову (центар за промоција нових технологија). Захваљујући високој кадровској компентетности као и акредитованим лабораторијама од стране Акредитационог Тела Србије, према СРПС ИСО ИЕЦ 17025:2006, Институт Гоша веома успешно одговара захтевима домаћег и иностраног тржиста.

Поред индустријског инжењеринга, из области технологија заваривања и испитивања материјала , Институт Гоша је сертификован од Националног акредитационог тела, као центар за обуку особља у заваривању за међународне инжењере и технологе заваривања. Реализовано је више курсева и обучено преко више стотина стручњака из земље и иностранства.
Институт Гоша намерава да прошири ову делатност и на пољима роботског и орбиталног заваривање, свих пречника и материјала цеви. Намера је да се у Институту Гоша отвори центар за обуку заваривача за орбитално заваривање за регион Балкана.

Као партнера за ову област савремених технологија заваривања Институт Гоша је успоставио сарадњу са америчко-холандском фирмом Магнатецх која се бави производњом широке палете уређаја за орбитално заваривање магистралних цевовода различитих пречника као и обуком заваривачког кадра.
Данашња индустрија за заваривање магистралних цевовода захтева велики број високо обучених заваривача употребом савремених аутоматизованих система за заваривање што за резултат има висок степен квалитета завараних спојева и велику ефикасност резултата рада.

Институт Гоша је кадровски оспособљен и материјално опремљен да самостално организује услуге из своје делатности, али истовремено остварује и сарадњу са компетентним научно истраживачким установама и индустријским компанијама у земљи и иностранству са нагласком на имплементацију резултата истраживања из нових технологија заваривања и испитивања материјала у привреди.

Go to top