Ви сте овде: HomeАктуелности2018 Октобар15.10.2018. Новајлији предузетнику месечни трошкови око 6.750 динара

15.10.2018. Новајлији предузетнику месечни трошкови око 6.750 динара

У првој години бизниса, почетник ће у просеку, осим месечне цене одржавања рачуна и е-банкинга, морати обавезно да плати и књиговодствене услуге.

Oвај октобар посебно је важан за све оне који планирају да покрену свој бизнис. Велика олакшица – ослобођење од плаћања пореза и доприноса на зараде за послодавца и до девет новозапослених, недавно је стартовала, а будући предузетници, односно оснивачи привредних друштава, требало би да знају да се за датум почетка коришћење ове погодности узима дан почетка обављања делатности, без обзира на то када су се уписали у регистар привредних субјеката.

Фиксни месечни трошкови за новајлије предузетнике у првој години пословања просечно ће износити 6.750 динара, а за привредна друштва 12.750 динара. Осим месечне цене одржавања рачуна и е-банкинга, у те трошкове урачунате су и обавезне књиговодствене услуге, које су уједно и најскупља ставка. Када је реч о трошковима оснивања фирме, предузетницима је минимално потребно 1.860 динара, док оснивач привредног друштва у старту најмање треба да одвоји 7.620 динара. У цену су урачунати накнада за оснивање друштва, трошкови регистрације и објаве оснивачког акта, овера оснивачког акта и ОП обрасца, израда печата (опционо, али кошта 2.000 динара) и основни новчани капитал. Почетници у пословању ипак треба да знају да однедавно не морају да користе печат у пословању с банкама, а такође нису у обавези ни да издају папирне фактуре и достављају их партнерима поштом.

Нову меру пореског ослобођења не могу да користе једино предузетници паушалци, јер се по Закону о порезу на доходак грађана само предузетник и предузетник пољопривредник могу определити на личну зараду. Први кораци у бизнису, подразумева се, почињу прибављањем докумената који су потребни пре регистрације у Агенцији за привредне регистре (АПР): одабир форме пословања и делатности, одређивање назива фирме, избор књиговође… Новина је да баш од 1. октобра пословно име предузетника обавезно мора да садржи име и презиме предузетника, ознаку „предузетник” или „пр” и адресу на којој послује. Добра вест за све новајлије је да фирме могу да региструју електронским путем, а е-пријава се попуњава у апликацији доступној преко портала АПР-а, где је омогућено и електронско плаћање платним картицама. Накнада за то стаје 1.000 динара. Следећи корак је пријава на обавезно социјално осигурање. Корисници мере пореског ослобођења остварују право на здравствено осигурање, док доприносе за обавезно осигурање за њих плаћа држава.

Да би новајлије у бизнису оствариле ово право, потребно је да се пријаве на Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО). Важан податак за све њих је и да им за тих 12 месеци, на колико је орочено ослобођење од плаћања пореза и доприноса на зараде, неће тећи стаж – ни послодавцу ни новозапосленима.

Да би могли да послују треба да отворе и рачун код банке. Отварање рачуна за правна лица у већини банака се не наплаћује, али постоје одређени трошкови – уплата основног новчаног капитала за привредна друштва (за доо најнижи законом предвиђен износ је 100 динара), месечног одржавања рачуна око 450 динара и накнада за е-банкинг око 300 динара. На крају, новајлијама преостаје још да поднесу пореску пријаву преко портала Пореске управе, и то у року од две недеље од дана уписа у АПР. (Политика)

Go to top