Ви сте овде: HomeАктуелности2018 Април23.05.2018. Стриктно поштовање закона

23.05.2018. Стриктно поштовање закона

Мониторинг стања животне средине у „ТЕ−КО Костолац“: У околини рударских и електроенергетских објеката спроводи се читав низ мера за унапређење квалитета ваздуха и воде.

Стручњаци огранка „ТЕ−КО Костолац“ мере квалитет воде, ваздуха, буке и радиоактивности у Костолцу континуирано током целе године. Да би се пратио утицај енергетских објеката у Костолцу на животну средину, на 43 места узоркују се угаљ са додавача, електрофилтерски пепео и шљака, пепео са депоније, биљне културе и земљиште, површинске и отпадне воде.

Предраг Цвијановић, шеф Службе за управљање заштитом животне средине, каже да су мерења квалитета ваздуха у 2017. рађена на сва четири блока костолачких термоелектрана.

У току 2017. био је пробни рад система за одсумпоравање. У том периоду вредност емисије СО2 на блоку Б1 кретала се испод граничне вредности, која за сумпор-диоксид износи 200 милиграма по кубном метру. Вредност емисије прашкастих материја на оба блока ТЕ „Костолац Б“ била је испод граничне − навео је Цвијановић.

Мерење квалитета амбијенталног ваздуха ради се на четири мерна места, а сумпор-диоксид и чађ нису прешли граничне вредности ни на једном мерном месту.

Екстерном контролом вода прати се утицај отпадних вода ТЕ „Костолац А“, „Костолац Б“ и копа „Дрмно“ на површинске и подземне воде, тако што се испитује квалитет воде на пет мерних места на Дунаву и Млави, а утицај депоније пепела на квалитет подземних вода испитује се на седам мерних места.

Утицај депоније угља на подземне воде, као и ефикасност рада уређаја за пречишћавање санитарних вода испитују се на по два мерна места, док се квалитет атмосферских вода прати на једном мерном месту. На локацији ТЕ „Костолац Б“ у завршној фази су припреме за изградњу постројења за третман отпадних вода.

Цвијановић је истакао да је бука била испод граничних вредности, а радиоактивност у границама природног фона зрачења. 

У огранку „ТЕ-КО Костолац“, у складу са важећим уредбама, законима и процедурама ЕПС-а, ради се раздвајање отпада, складиштење и продаја одређених врста. Део отпада се продаје, за део се плаћа оператерима да га збрину, док се један део отпада уклања по уговору о пословно-техничкој сарадњи са оператером без накнаде – објаснио је Цвијановић.

Збрињавање отпада

Огранак „ТЕ-КО Костолац“ годишње прода око 16.300 тона пепела за цементаре. Продају се и трансформатори, гвожђе и метални отпад – легуре бакра, бронзе и месинга, каблови и алуминијумски лимови. У огранку се збрињава отпад који нико не жели да откупи, као што су минерална вуна и јонска маса, па чак и стакло. Иако је реч о неопасном отпаду, због ниске откупне цене нико не жели да га преузме. (eBranicevo)

Go to top