Ви сте овде: HomeАктуелности2018 Maрт14.03.2018. Суфицит буџета Србије у јануару 22,1 милијарда динара

14.03.2018. Суфицит буџета Србије у јануару 22,1 милијарда динара

Суфицит буџета Србије у јануару ове године је износио 22,1 милијарди динара јер су приходи били 86,6 милијарди, а расходи 64,5 млијарди динара, објавило је данас Министарство финансија.


Порески приходи су били 77,7 милијарди динара, а највећи део је по основу уплате ПДВ од 32,7 милијарди динара и акциза од 31,4 млрд динара. 

Приход од ПДВ у јануару је висок јер се тада плаћају обавезе за претходна три месеца, укључујући и децембар који карактерише висока потрошња. 

Добром остварењу прихода од акциза највише је допринело формирање залиха акцизних производа што је карактеристично за период пре ступања на снагу нових износа акциза, а у највећој мери односи се на дуванске производе.

Непорески приходи су били 8,5 милијарди динара, а донације 300 милиона динара.

Расходи за запослене износили су 21,3 милијарди динара, а трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 10,9 милијарди динара. 

Уобичајено је да су почетком године укупни расходи нижи од месечног просека с обзиром на мањи број радних дана и тек започете процедуре јавних набавки.

На нивоу опште државе у јануару је забележен фискални суфицит од 18,7 милијарди динара и примарни фискални суфицит од 22,5 милијарди динара.

Збирни суфицит локалних самоуправа (општина и градова) у јануару износио је 2,7 милијарди динара, а АП Војводина је имала суфицит од једне милијарде динара.

Фондови обавезног социјалног осигурања су укупно у дефициту од 8,4 милијарди динара. 

Фонд ПИО тренутно бележи дефицит од 7,4 милијарди динара, а РФЗО дефицит од 1,2 милијарди динара, који су финансирани средствима пренетим из претходне године. 

Национална служба за запошљавање и Фонд СОВО су остварили благе суфиците. 

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије су у суфициту од 1,4 милијарде динара. (Beta)

Go to top