Ви сте овде: HomeАктуелности2017 Фебруар22.02.2017. - Бесповратна средства за почетнике у пословању

22.02.2017. - Бесповратна средства за почетнике у пословању

На основу Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години Министарство привреде је расписао јавни позив за доделу беспроватних средстава.

Средства ће бити подељена у оквиру програма подстицаја развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. Години  спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Циљеви програма су подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката;  подстицање запошљавања;  подстицање одрживог и свеобухватног развоја;

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2016. години.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године, а каматна стопа од 1,5% годишње уз гаранцију банке или 3% годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 350.000.000,00 динара.

Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 3.000.000,00 динара а за правна лица не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају: доградњу/реконструкцију/ адаптацију/ санацију/пословног или производног простора;  куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);  трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за старт-уп кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документација у складу са Програмом, предају се Фонду на адресе Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше. Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом Јавном позиву могу се преузети са интернет страна Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs 

Go to top