Ви сте овде: HomeАктивности КомореПОПУЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ О НАМЕРИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПОПУЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ О НАМЕРИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

У току је планирање уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020.годину по дуалном моделу образовања, који Привредна комора Србије реализује у сарaдњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Послодавци који желе да се укључе, попуњавају ИЗЈАВУ О НАМЕРИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ и шаљу је Јасни Јовановић  у  Регионалну  привредну  комору  Браничевског и   Подунавског управног округа (ул.Босанска бр.31,  12000 Пожаревац ) најкасније до 31. јануара 2019. године.,

Изјава о намери, упутство за попуњавање и адреса на коју се шаље изјава налазе се у прилогу.

На бази прикупљених Изјава о намери, Привредна комора Србије формира Предлог о потребама привреде за будућим кадровима и доставља га Министарству просвете, науке и технолоишког развоја на основу кога се доноси одлука о структури уписа у средње школе за дуални модел образовања– броју ученика и одељења за сваку општину и град на територији Републике Србије.

Коначну одлуку Министарство просвете, науке и технолошког развоја донеће објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе који се очекује крајем априла 2019. године.

 

Упутство за попуњавање

Изјава о намери 2019 - 2020

Go to top