Ви сте овде: HomeАктивности Коморе17.04.2018. Oдржан тематски састанак Парламента привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског округа у проширеном саставу

17.04.2018. Oдржан тематски састанак Парламента привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског округа у проширеном саставу

На састанку Парламента привредника ПКС РПК Пожаревац у проширеном саставу, одржаном 17. априла 2018. године у хотелу Дунав разматрани су програми: Фонда за развој Републике Србије, Развојне агенције Србије и Националне службе за запошљавање –филијале Пожаревац.

Програм Фонда за развој Републике Србије за 2018. годину представио је Милош Љушић, директор Филијале Фонда у Београду. У свом излагању господин Љушић је образложио услове и могућности конкурисања за: инвестиционе кредите за ММСПП, кредите за трајна и обртна средства, краткорочне кредите, кредите за одржавање текуће ликвидности, као и могућности кредитирања Start up линија. Такође је говорио о гаранцијама, начину како до кредита, садржају потребне документације, захтевима за одобрење кредита, захтеву кредитном бироу, потребној документацији за пуштање средстава кредита, роковима отплате, грејс периоду, висини каматних стопа на кредите и др.

Parlament1

Испред Развојне агенције Србије о отвореним позивима за подстицајна бесповратна средства која ова агенција даје говорили су Милош Ђекић, саветник за подршку ММСПП и Иван Цветковић, саветник за анализу и истраживање сектора за планирање.

О условима за добијање подстицајних средстава, као и секторима у којима је планирано инвестирање говорио је господин Милош Ђекић којом приликом је рекао да се средства могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга међународне трговине и сектору услуга хотелског смештаја али само у развој бањског туризма.

Parlament2

 

Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње, аеродрома, логистичких центара, комуналном сектору и сектору енергетике, рибарства и др.

Да би ПД могло конкурисати за ову врсту подстицаја мора бити регистровано у АПР-у.

Господин Иван Цветковић презентовао је два програма и то: Програм набавке опреме у циљу јачања конкурентности привредних субјеката као и Програм подршке секторима прерађивачке индустрије, за које могу да конкуришу микро, мала и средња привредна друштва и образложио услове по којима се може конкурисати за ова средства, а то је пре свега да привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, (PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд,SOCIÉTÉ GÉNÉRALE БАНКА СРБИЈА А.Д. Београд, HALKBANK, Београд, UNICREDIT BANKA SRBIJA А.Д. Београд, Raiffeisen Leasing Д.О.О. Београд), условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компаније укључених у спровођење овог Програма.

Средства се не могу користити за пројектне активности, трошкове гаранције, плаћање пореза и др.

Након ових презентација, директорка Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, госпођа Соња Мирић је, укратко образложила активности НСЗ Пожаревац, а то је између осталог: посредовање у запошљавању, издавање радних дозвола за странце и лица без држављанства РС, организовање сајмова запошљавања и др, а затим је промовисала програме НСЗ Пожаревац и то:

-              Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години где се послодавцу исплаћује новчани износ од 100 хиљада динара по полазнику, а полазницима обуке се исплаћује шест хиљада динара и средства за превоз;

-              Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години;

-              Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2018. години за лица која имају завршену само основну школу;

-              Подршка Програму запошљавања НСЗ-ИПА 2013 и др.

По завршетку свих презентација, присутни су постављали питања на која су добили конкретне одговоре.

Go to top