Ви сте овде: HomeАктивности Коморе12.01.2017. - Одржано представљање твининг пројекта „Изградња капацитета за унапређење објеката за производњу хране и управљање споредним производима животињског порекла“

12.01.2017. - Одржано представљање твининг пројекта „Изградња капацитета за унапређење објеката за производњу хране и управљање споредним производима животињског порекла“

Привредна комора Србије РПК Пожаревац у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине у оквиру твининг пројекта „Изградња капацитета за унапређење објеката за производњу хране и управљање споредним производима животињског порекла“ организовала је скуп поводом подизања свести о Националном програму за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла, као и општим и посебним захтевима ЕУ за субјекте у пословању храном.

Унапређење сектора хране је пречица ка тржишту ЕУ. У претприступном периоду, субјекти у пословању храном морају да спроводе прописе ЕУ и предузму одговарајуће мере у циљу спречавања појаве заразних болести животиња и болести које се преносе храном на људе. Национална стратегија за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла усвојена је од стране Владе почетком 2017. Године. Ова стратегија дефинише главне правце за Национални програм унапређења објеката за производњу хране и побољшање конкурентности објеката.

Током процеса унапређења објеката, одговорност привредних субјеката у пословању храном је да осигурају да су сви захтеви адекватно испуњени, при чему им стоји на располагању финансијска подршка из националних фондова и фондова ЕУ, као и стручна помоћ Управе за ветерину. Поред тога што ће бити осигурана безбедност хране, овим путем такође се омогућава несметана међународна трговина производима животињског порекла.

Пројекат финансира Европска унија а спроводе га Управа за безбедност хране и робе широке потрошње Холандије у конзорцијуму са Управом за ветерину и храну Данске и Службом за храну и ветерину Летоније у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије - Управом за ветерину.

На данашњем скупу присутнима су се обратили:

-  Тамара Бошковић, Управа за ветерину

-  Анет Хаурум, испред твининг пројекта

-  Александра Живановић, данска Управа за храну у ветерину

-  Инга Скадуле, летонска управа за храну и ветерину

-  Слободан Шибалић, консултант на пројекту

-  Марко Бјекић, ветеринарски инспектор – група за извозне објекте из Управе за ветерину

Go to top