Ви сте овде: HomeАктивности Коморе25.11.2016. - Одржан семинар „Актуелне измене и прописи из 2016. године и припрема за завршни рачун“

25.11.2016. - Одржан семинар „Актуелне измене и прописи из 2016. године и припрема за завршни рачун“

Пред крај и ове пословне и књиговодствене године, САОП и РПК Пожаревац су, сада већ традиционално, окупили књиговође, административне раднике и све који у свом делокругу рада неизоставно прате измене закона и прописа из сегмената књиговодства, пореза и прописа.

На овом саветовању активном дискусијом прошло се кроз искуства и проблеме који су постојали у спровођењу промена у овој години и покушано је да се дође до предлога решења кроз праксу.

Најзначајнија питања које је донела 2016. година и која  су обрађена на овом скупу била су:

1. ПДВ – Одложена примена новог Правилника о ПДВ-у (Образац ПОПДВ) за 01.01.2018. године! Тумачења књиговођа и ставови из праксе.

- Интерни обрачун ПДВ-а на износ пореза по одбитку за ино услуге.

- Обавеза плаћања ПДВ-а у ситуацијама када нисмо у систему ПДВ-а.

2. Порез на добит

- Опорезивање прихода нерезидентног правног лица (ино услуге, ауторске накнаде…) Примери обрачуна и процедура предаје пријаве пореској управи, напомене и проблеми из праксе.

- Нови позиви на број за порез на добит и аконтације пореза на добит.

3. Закон о порезу на доходак грађана

- Преглед најзначајнијих измена.

4. Субвенције за новозапослене

- Како остварити и не изгубити право на субвенције за раднике на одређено време и остале специфичне ситуације. Обрада поступка пријаве у апликацији CROSO.

5. Коришћење приватног аутомобила у службене сврхе

- Актуелне измене прописа и Мишљење Министарства финансија.

6. Припреме за завршни рачун

- Састављање пореског биланса за 2016. годину.

7. Јавни превоз

- Примена Закона о превозу терета у друмском саобраћају од 13. фебруара 2017. године. Превоз за сопствене потребе и услови за обављање јавног превоза.

8. Накнада за неискоришћен годишњи одмор

- Преглед старих и нових правила и актуелно Мишљење Министарства финансија. Третман привременог рада и иностранству.

9. Обавеза регистровања база података у Централном регистру Повереника

10. Електронско књиговодство – нова ера пословања

Дискусију су предводили:

- Дејан Контић, директор САОП доо Нови Сад http://www.saop.rs/

- Драгана Марић, власник књиговодствене агенције Дармил и оснивач највеће неформалне заједнице књиговођа у Србији,  www.FB/knjigovodje  

- Дарко Стојановић, Саветник за информационе технологије у књиговодству, www.minimax.rs

 

Go to top