Ви сте овде: HomeО КОМОРИЧЛАНСТВО

ЧЛАНСТВО

Чланови Коморе су:

  • Предузећа и други облици организовања који обављају привредну делатност
  • Банке и друге финансијске организације
  • Организације за осигурање имовине и лица
  • Земљорадничке задруге као колективни чланови преко Задружног савеза
  • Предузетници и њихове задруге, као колективни чланови преко својих удружења

Чланови могу бити и:

Пословна и стручна удружења и друштва, установе и организације, које својом делатношћу унапређују рад и пословање привредних субјеката.

Go to top